1 augusti.

Det var inte läkarbesök i augusti, utan efter ganska kort tid i juli. Det var mycket glädjande besked hos dr MG/Onkologen.. Det första egentligen under alla år. Inga nytillkomna förändringar, utan minskat några mm. Den stora cancertumören inkapslad som Tjernobyl. Det var en oerhörd överraskning då det tidigare beskedet var. Att försöka hålla cancern oförändrad. Vi var väldigt glada när vi gick därifrån. Det var så varmt i Lund denna em, så man kunde nästan inte tänka klart. Hormonerna har också minskat. Från 18 000 till 3000, vilket var också mycket glädjande. Kromograninen också minskat. B12 behandlingen har också gjort att blodvärden är bättre. Efter denna behandling har Charlotte inte behövt få blod. Det blir ny behandling i september. Det har varit så varmt i sommar eller så har det varit åskvarning så datan har varit avstängd. Mamma

RSS 2.0